Welkom op de kenniscommunity

Deze kenniscommunity is voor onderwijsprofessionals die werkzaam zijn in het PO, VO en SO. We delen hier ervaringen en praktijkkennis over de effectieve interventies en de implementatie daarvan in de praktijk, passend bij het Nationaal Programma Onderwijs.

Deze kenniscommunity wordt vormgegeven door de onderwijsorganisaties, beroepsgroep-organisaties en OCW. We werken vanuit een centraal thema en starten nu met het thema welbevinden.

Op dit moment is de kenniscommunity net gestart en nog volop in ontwikkeling. Meer weten? Kijk op de pagina met meer uitleg over de kenniscommunity.

Aanbod

13 juni: Avond van de leraar

Het onderwijs staat onder druk. We hebben niet alleen te maken met dalende leerprestaties, maar er zijn ook zorgen over het welbevinden van...

NPO@Limburg aan de slag

In Limburg is een grote groep scholen samen aan de slag met het Nationaal Programma Onderwijs. Zij zijn gestart met het uitvragen, hoe is de...

Samenvatting: webinar werken aan welbevinden

We willen allemaal weer opgewekte leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren. In dit webinar gaven de sprekers van het NJI, Trimbos-institu...

#01 Introductie - Henk ter Haar

In deze intro-video zetten we deze nieuwe tutorial-serie in de juiste context: Waar komt dit initiatief vandaan? Waarom is het onderwerp ‘we...

#02 Werken aan weerbaarheid – Pedro De Bruyckere

In deze tutorial neemt onderwijsonderzoeker en -pedagoog Pedro De Bruyckere je mee in het onderwerp ‘weerbaarheid’ en hoe dit zich verhoudt...

#03 Welbevinden en co-teaching – Dian Fluijt

In deze tutorial belicht Dian Fluijt (onderzoeker en docent op Fontys OSO) de kracht van co-teaching als het gaat om welbevinden van leraren...

#04 Ouderbetrokkenheid en welbevinden – Noelle Pameijer

In deze tutorial vertelt Kinder- en Jeugdpsycholoog Noelle Pameijer meer over de relatie tussen ouderbetrokkenheid en het welbevinden van le...

#05 Ontspoorde klassen: Hoe verder? – Anton Horeweg

In deze tutorial geeft leraar, gedragsspecialist en auteur Anton Horeweg aan hoe je op groepsniveau ‘ontspoorde klassen’ weer terug op de ra...

#06 Sociaal-emotioneel leren in het schoolteam – Kees van Overveld

In deze tutorial neemt Kees van Overveld je mee in het onderwerp sociaal-emotioneel leren (SEL) in het schoolteam, specifiek in relatie tot...