Per 1 oktober 2023 verhuist alle informatie op deze website naar nponderwijs.nl

Welkom op de kenniscommunity

Deze kenniscommunity is voor onderwijsprofessionals die werkzaam zijn in het PO, VO en SO. We delen hier ervaringen en praktijkkennis over de effectieve interventies en de implementatie daarvan in de praktijk, passend bij het Nationaal Programma Onderwijs.

Deze kenniscommunity wordt vormgegeven door de onderwijsorganisaties, beroepsgroep-organisaties en OCW. We werken vanuit een centraal thema en starten nu met het thema welbevinden.

Op dit moment is de kenniscommunity net gestart en nog volop in ontwikkeling. Meer weten? Kijk op de pagina met meer uitleg over de kenniscommunity.

Aanbod

#1 Welbevinden gespecialiseerd onderwijs - Sjalom

De Sjalomschool is een Protestants Christelijke Basisschool in Capelle aan den IJssel. In deze video vertellen de docenten hun ervaringen en...

#2 Welbevinden gespecialiseerd onderwijs - Auris

Als begeleiding op de reguliere school onvoldoende ondersteuning biedt, kan een kind (tijdelijke) ondersteuning krijgen op het speciaal onde...

#3 Welbevinden gespecialiseerd onderwijs - Prisma College

Prisma College: voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. In deze video vertellen de docenten...

#4 Welbevinden gespecialiseerd onderwijs - Visio

Visio biedt speciaal onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen. In deze video vertellen de docenten hun ervaringen en aanpakken rondom...

#5 Welbevinden gespecialiseerd onderwijs - Berkenhof

Het Berkenhofcollege is een school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs in Breda. In deze video vertellen de docenten hun ervaringen en...

Gesprekstafel OCW

Op maandag 20 juni organiseerde OCW een gesprekstafel over de kenniscommunity. Na een korte presentatie van de plannen bespraken we wat de w...

13 juni: Avond van de leraar

Het onderwijs staat onder druk. We hebben niet alleen te maken met dalende leerprestaties, maar er zijn ook zorgen over het welbevinden van...

#11 Teachers with special needs – Laura Batstra

In het onderwijs spreken we vaak over ‘children with special needs’, maar moeten we daar niet radicaal anders naar gaan kijken en over sprek...

#12 Regie in de klas – Gert Verbrugghen

Iedereen die wel eens een dag voor de klas heeft doorgebracht zal beamen dat de sfeer in die klas voor een belangrijke mate bepaalt hoe en o...