Gesprekstafel OCW

Op maandag 20 juni organiseerde OCW een gesprekstafel over de kenniscommunity. Na een korte presentatie van de plannen bespraken we wat de wensen zijn van de groep. In de groep waren vanuit PO en VO leraren en schoolleiders aanwezig. Men heeft behoefte aan een laagdrempelige community, gericht op de praktijk. In de bijlage is de hele presentatie met de uitkomsten van de mentimeter te vinden.

Er is ook gesproken over het gewenste nieuwe thema van de kenniscommunity. De meerderheid kiest voor inhoud over de organisatie van het onderwijs. Inhoud die genoemd wordt is het anders organiseren, omgaan met verandering in toetscultuur, klassenverkleining en het inzetten van 1,2 FTE voor klassen met leervertragingen. Als we als kenniscommunity kiezen voor vak-vaardigheden dan adviseert de groep om vakvaardigheden en metacognitieve vaardigheden apart te behandelen.

Als tip wordt meegegeven dat de kenniscommunity niet een plek is waar n=1 de waarheid gaat verkondigen. Er moet ruimte blijven voor andere invulling en idee├źn.