#03 Welbevinden en co-teaching – Dian Fluijt

In deze tutorial belicht Dian Fluijt (onderzoeker en docent op Fontys OSO) de kracht van co-teaching als het gaat om welbevinden van leraren. Ze bespreekt de kracht van ‘Collective Teacher Efficacy’ en hoe je dat samen met je collega’s kan vormgeven.

Een manier om daar in je onderwijspraktijk goed invulling aan te geven is co-teaching. Dit is op verschillende manieren vorm te geven, waarbij enkele elementen steeds terugkomen: Samen voorbereiden, samen uitvoeren en samen nabespreken. Op die manier vergroot je het werkplezier en het pedagogisch klimaat.

0:00
/
naam: "[Bandura, A. (1977). Self efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. Geraadpleegd op 15-03-2022, van]" url: "[https://www.semanticscholar.org/paper/Self-efficacy%3A-toward-a-unifying-theory-of-change.-Bandura/953070a862df2824b46e7b1057e97badfb31b8c2]" naam: "[De Vries, P. en Fluijt, D. (2021). Kwalitatief leraren tekort: inclusief opleiden. PO Magazine, 9(3), 6-9.]" naam: "[Donohoo, J., Hattie, J., and Eells, R. (2018) The power of collective efficacy. Geraadpleegd op 15-03-2022, van]" url: "[https://www.researchgate.net/publication/328267721_The_power_of_collective_efficacy]" naam: "Donohoo, J. and Katz, S. (2019). What drives collective efficacy? Geraadpleegd op 15-03-2022, van" url: "https://www.ascd.org/el/articles/what-drives-collective-efficacy" naam: "Fluijt, D., Struyf, E., en Bakker, C. (2016). Samen Lesgeven. Co-teaching in de praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro." naam: "Fluijt, D. (2018). Passend Onderwijzen met Co-Teaching. Houten: Academic Service." naam: "Fluijt, D. (2020). Co-Teaching, samen kun je meer. Dordrecht: Uitgeverij Instondo." naam: "Fluijt, D., Struyf, E. en Bakker, C. (2017). Co-Teachers als Spil van Verandering bij Passend Onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 56, 89-105." naam: "Fluijt, D. (2022). Inclusiever onderwijs met co-teaching. PO Magazine, 10(1), 36-39." url: "https://www.pomagazine.nl/assets/Literatuurlijsten/2022-1/Geraadpleegde-literatuur-Dian-Fluijt.pdf" naam: "Onderwijsraad (2021). Tijd voor focus. Geraadpleegd op 15-03- 2022" url: "https://www.onderwijsraad.nl/binaries/onderwijsraad/documenten/adviezen/2021/03/25/tijd-voor-focus/Advies+tijd+voor+focus.pdf"

Gebundelde content