Leernetwerk rond welbevinden leerlingen van start

Vanuit de activiteiten van de kenniscommunity heeft de VO-Raad de afgelopen periode een leernetwerk opgestart. Dit leernetwerk gaat onderzoeken en uitwisselen over hoe VO-scholen het tij kunnen helpen keren en kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van leerlingen.

De oproep voor het leernetwerk heeft de VO-Raad in december 2021 gedaan en het leernetwerk is in april voor het eerst bij elkaar gekomen. Het leernetwerk wil sterk inzetten op het delen van kennis en ervaringen.

Tijdens de eerste bijeenkomst was er veel herkenning van de problematiek: de aanwezige schoolleiders en schoolbestuurders gaven aan echt een andere school te zien dan twee jaar geleden. Meer leerlingen hebben last van mentale problemen zoals somberheid en angst, en veel leerlingen lijken verleerd hoe zij zich in een sociale setting moeten gedragen. Zij hebben een consumerende houding en hebben moeite met de structuur van de school. Ook missen ze soms de motivatie en concentratie om aan het werk te gaan.

De deelnemers van het netwerk benoemden met elkaar een aantal specifieke vraagstukken waar ze een (nader) antwoord op willen formuleren, zoals: hoe krijgen we meer zicht op het welbevinden van leerlingen? Hoe kunnen we de motivatie en veerkracht van leerlingen (en docenten) vergroten? Welke interventies zijn hierbij nuttig? En hoe kunnen we samenwerken met andere partijen hierbij? Ook is het belangrijk de stip op de horizon nog een keer goed te formuleren, zo werd benadrukt: waar willen we als sector uiteindelijk staan op dit vlak?

Tijdens de bijeenkomst werden de eerste aanpakken al gedeeld. Zo gaf een aantal deelnemers aan ervaring te hebben met coach/reflectiegesprekken en samenwerking met externen en zijn op een andere deelnemende school een app en meetinstrumenten rondom welzijn voor kinderen ontwikkeld.

De komende tijd komt het netwerk regelmatig bijeen om verder te leren van elkaars expertise, aanpakken en ervaringen en (wetenschappelijke) kennis uit te wisselen. De opgedane kennis in het leernetwerk zal ook breder worden gedeeld binnen de sector, onder meer via deze website.