#09 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding – Lisette Bastiaansen

Dr. Lisette Bastiaansen promoveerde begin 2022 op ‘aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding’ en vertelt in deze tutorial waarom het ook op school belangrijk is om vanuit een pedogogisch perspectief naar welbevinden te kijken. Via het concept van ‘volwassen vrijheid’ kijkt Lisette naar het thema welbevinden, ze loopt daarbij vijf verschillende spanningsvelden die hierbij komen kijken door en laat zien hoe pedagogiek een bijdrage kan leveren om tot dat welbevinden te komen.

Aandachtig zijn, aanwezig zijn en betrokken zijn. Die drie grondhoudingen zijn voor leraren richting hun leerlingen enorm van belang. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Lisette zet je op weg en via onderstaande bronnen helpt ze je verder.

0:00
/
naam: "Bastiaansen, L. (2021). Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding. Antwerpen/Apeldoorn: Garant." naam: "Bauman, Z. (1995). Life in fragments. Essays in postmodern morality (2nd ed.). Oxford/Cambridge: Blackwell." naam: "Bauman, Z. (2012). Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid (2e druk). Zoetermeer: Uitgeverij Klement." naam: "Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie. Amsterdam: Boom Lemma." naam: "Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Phronese." naam: "Biesta, G. (2016). Het leren voorbij: Democratisch onderwijs voor een menselijke toekomst. Culemborg: Phronese." naam: "Bollnow, O. F. (1958). Nieuwe geborgenheid: Een bijdrage ter overwinning van het existentialisme. Utrecht: Erven J. Bijleveld." naam: "Bollnow, O. F. (1961). Die pädagogische Atmosphäre. Das Studienseminar, 6(1), 2-20." naam: "Bollnow, O. F. and Philosopher, G. (2010). Mensch und raum (11er ed.). Stuttgart: Kohlhammer. " naam: "Buber, M. (2005). Reden über Erziehung. Rede über das Erzieherische Bildung und Weltanschauung über Charaktererziehung (11te ed.). München: Verlag Lambert Schneider/Gütersloher Verlagshaus." naam: "Buber, M. (2007). Dialogisch leven. Utrecht: Erven J. Bijleveld." naam: "Van Gerwen, R. (2017). Fast forward vervreemding. Ons schuivend wereldbeeld. Filosofie and Praktijk 38:4, 2017, pp. 39-51." naam: "Van Riessen, R. (2013). De ziel opnieuw: Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs. Amsterdam: Sjibbolet."
Gebundelde content