NPO@Limburg aan de slag

In Limburg is een grote groep scholen samen aan de slag met het Nationaal Programma Onderwijs. Zij zijn gestart met het uitvragen, hoe is de stand van zaken nu en waar is behoefte aan?

In dit kennisdossier hebben zij de uitkomsten op een rij gezet. Ook uit dit kennisdossier blijkt dat welbevinden een groot aandachtspunt is. Zij gaan de komende tijd verder met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en delen hier graag de kennis.