Welkom op de kenniscommunity

Deze kenniscommunity is voor onderwijsprofessionals die werkzaam zijn in het PO, VO en SO. We delen hier ervaringen en praktijkkennis over de effectieve interventies en de implementatie daarvan in de praktijk, passend bij het Nationaal Programma Onderwijs.

Deze kenniscommunity wordt vormgegeven door de onderwijsorganisaties, beroepsgroep-organisaties en OCW. We werken vanuit een centraal thema en starten nu met het thema welbevinden.

Op dit moment is de kenniscommunity net gestart en nog volop in ontwikkeling. Meer weten? Kijk op de pagina met meer uitleg over de kenniscommunity.

Aanbod

Gesprekstafel OCW

Op maandag 20 juni organiseerde OCW een gesprekstafel over de kenniscommunity. Na een korte presentatie van de plannen bespraken we wat de w...

Leernetwerk rond welbevinden leerlingen van start

Vanuit de activiteiten van de kenniscommunity heeft de VO-Raad de afgelopen periode een leernetwerk opgestart. Dit leernetwerk gaat onderzoe...

Webinar mentale gezondheid leerlingen - Steven Pont

De VO-raad organiseerde onlangs een webinar met Steven Pont over het versterken van de mentale gezondheid van leerlingen. Heb je het webinar...