Wat is de kenniscommunity?

De kenniscommunity biedt scholen in het funderend onderwijs (leraren, schoolleiders en bestuurders) een plek waar zij praktijkkennis kunnen vinden en delen over de interventies uit de menukaart, met waar mogelijk een koppeling naar beschikbare wetenschappelijke kennis. Daarnaast maakt de kenniscommunity het mogelijk ervaringen en praktijkkennis te delen over de effectieve interventies en de implementatie daarvan in de praktijk.

Deze kenniscommunity wordt vormgegeven door de PO-Raad, VO-Raad, het lerarencollectief, platform VVVO, AVS, sectorraad gespecialiseerd onderwijs, sectorraad praktijkonderwijs, stichting platforms VMBO, federatie van onderwijsvakorganisaties, de AOb en CNV Onderwijs. Het ministerie van OCW steunt de kenniscommunity financieel, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Op onderwijskennis.nl heeft NRO bij de thema’s van het Nationaal Programma Onderwijs relevante kennis verzameld, zij zijn ook betrokken bij de kenniscommunity.

Op de kenniscommunity staat een thema centraal, gebaseerd op de menukaart van NP Onderwijs. Vervolgens ontwikkelen de partijen activiteiten die aansluiten bij de specifieke wensen en behoeften van hun eigen achterban. Alle resultaten kun je hier op de kenniscommunity vinden.

Op dit moment staat het thema welbevinden centraal op de kenniscommunity. Alle aanbod is dus ook gebaseerd op dit onderwerp.

In de toekomst willen we ook deze pagina nog veel interactiever gaan maken, zodat de onderwijsprofessional ook actief kan deelnemen. En uiteraard zullen dan ook andere thema's volgen.