Samenvatting: webinar werken aan welbevinden

We willen allemaal weer opgewekte leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren. In dit webinar gaven de sprekers van het NJI, Trimbos-instituut en de sectie schoolplsychologen van het NIP praktische handvatten om het welbevinden van je leerlingen én je team te versterken, op een manier die impact heeft op de lange termijn. Ook vertelden twee scholen over hun ervaringen met de aanpak van welbevinden.

Het webinar kan via deze link na aanmelden nog worden bekeken. Dit webinar werd georganiseerd door het Nationaal Programma Onderwijs in samenwerking met de coalitie welbevinden.

Werken aan welbevinden is werken aan een omgeving die in brede zin bijdraagt aan de positieve ontwikkeling tot een gezond, sociaal en zelfstandig mens. In de webinar gaat men in op de duurzame aanpak: versterken wat goed gaat en aanpassen wat beter kan en hierin duurzaam investeren.

Werkzame elementen zijn:
1. een kernteam samenstellen
2. de huidige situatie in beeld brengen
3. visie op welbevinden herijken of ontwikkelen
4. doelen vaststellen voor de korte en lange termijn
5. ondersteuningsbehoeften van het team bepalen
6. organiseren en realiseren van activiteiten
7. monitoren, evalueren en borgen

Ze geven de tip om groot te denken en klein te doen. Het gaat om het persoonlijk contact en interactie. Ook met ouders en betrokken partijen (kernpartners) rond de school. Tijdens de webinar bespreken ze twee praktijkkaarten die  voor het NP Onderwijs zijn ontwikkeld.  Ook vertellen twee scholen over hun ervaringen met de aanpak van welbevinden.

naam: "Praktijkkaart duurzaam investeren in welbevinden" url: "https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0658-praktijkkaart-duurzaam-investeren-in-welbevinden/" naam: "Praktijkkaart gelijke kansen" url: "https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0657-praktijkkaart-welbevinden-en-gelijke-kansen/" naam: "Onderwijskennis.nl, themapagina welbevinden" url: "https://www.onderwijskennis.nl/themas/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling" naam: "Trimbos-instituut: welbevinden op school" url: "https://www.trimbos.nl/aanbod/welbevinden-op-school/" naam: "Nederlands JeugdInstituut NJI: welbevinden" url: "https://www.nji.nl/welbevinden"